اهداف همایش

- ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران شهرسازی

- ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با مهندسي عمران، معماری و شهرسازی

- آشنایی با مفاهیم جدید در سازه، طراحی و شهرسازی

- ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران کشوری و استاني  و دانشگاهیان

- برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای همایش

- بررسی مشکلات ساخت و سازهای کشور و ارائه راهکارهای عملی

- ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور

- برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با عمران، معماری و شهرسازی

- بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای همایش

- ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه عمران، معماری و شهرسازی

- ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با عمران، معماری و شهرسازی

- آشنايي و معرفي الگوهاي موفق توسعه شهري در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

- ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت عمران، معماری و شهرسازی

- بررسی چالش های رشته های تخصصی عمران، معماری، شهرسازی

- بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای همایش

- برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای همایش


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار می باشد.